FAQs Complain Problems

Act, law and directives

करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०८०)

मधुवन नगरपालिका साना सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०

कृषक समूहमा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०८०

समूह गठन तथा परिचालन कार्यबिधि २०८०

पशु सेवा सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०

Pages

User login