FAQs Complain Problems

सूचना

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
खिमराज पोख्रेल लेखा अधिकृत (सातौ तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५८०३०१११
बासुदेब अधिकारी अधिकृत (छैठौ तह) आर्थिक बिकास शाखा ९८५८०४९९११
इन्द्र बहादुर थारु अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा केन्द्र indrachaudhary3116@gmail.com 9848093602
गणेश बहादुर बोहरा अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा शाखा boharag52@gmail.com 9858040108
सौरभ रेग्मी इन्जिनियर (छैठौ तह ) पूर्वाधार विकास शाखा 9843336003
मन्जु ज्ञावली रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र manju.gyawali41@gmail.com ९८५८०६७०३७
एक राज ओली प्रा.स. (पाचौ तह) कृषि सेवा केन्द्र rajeak99@gmail.com ९८४९१४२१०४
बिमल भण्डारी सहायक पाचौ प्रशासन उप-शाखा bbimal826@gmail.com 9848294353
नारायण प्रसाद पोख्रेल ना.प.से.प्रा. (पाचौ तह) पशु सेवा केन्द्र ९८५८०५५४८५
रमेश कुमार पाण्डे एम‍‍.आई.एस अपरेटर SSSPCR rk.panday11@gmail.com ९८५८०४३५३८
जनक राम थारु स.ले.प. चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा janakkushma@gmail.com 9848582868
दिनेश पौडेल ना.प. से. प्रा . (चौथो तह) पशु सेवा केन्द्र paudedinesh46@gmail.com 9848034161
शोभा कुमारी शर्मा स.म.बि.नि. महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा subedishova20@gmail.com ९८५५०५२३६८
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ७ laxman.gtobardiya@gmail.com ९८४८२१९५१७
बिश्व चाैधरी अमिन पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५६८२५६६
हरिकला रिजाल फिल्ड सहायक SSSPCR poojasubedi615@gmail.com ९८४८१७२८४९
भीष्मा खत्री शर्मा पोषण सहजकर्ता महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा bhishmakhatrisharma@gmail.com ९८१५५४०८२०
राज कुमार बस्नेत सवारी चालक ९८६८०८४२५५

User login