FAQs Complain Problems

सूचना

एन, कानुन तथा निर्देशिका

मधुवन नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८०।

मधुवन नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०८० ।

मधुवन नगरपालिकाको बिषयगत समिति सञ्चालन कार्यबिधि २०८० ।

नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

Pages

User login