FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गोपालराज तिमिल्सिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) timilsinagopalraj@gmail.com 9858070111
पार्वती पण्डित बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सातौ तह) प्रशासन ,योजना तथा अनुगमन शाखा madhuwanmun@gmail.com ९८५८०४०१३५
हरिहर सापकोटा जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौ तह ) स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा ९८५८०२७९४६
गोबिन्द राज गिरि सी.अ.हे.ब छैठौ स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा ९८४८०८०५७८
राम बहादुर थापा अधिकृत (छैठौ तह) योजना तथा अनुगमन उपशाखा rbthapa 2026@gmail.com ९८५८०४९१११
बासुदेब अधिकारी अधिकृत (छैठौ तह) आर्थिक बिकास शाखा ९८४८०२०७०२
गणेश बहादुर बोहरा अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा केन्द्र boharag52@gmail.com 9868272508
राजकुमार चौधरी इन्जिनियर (छैठौ ) पूर्वाधार बिकाश शाखा chaudharyrajkumar19@gmail.com 9858088152
इन्दिरा पौडेल सूचना प्रबिधि अधिकृत (छैठौ तह) itomadhuwan@gmail.com ९८५८०३००२४
जयराम थारु लेखापाल (सहायक पाचौ ) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५८०३०१११
लोक कुमारी लामिछाने सहायक पाचौ वडा सचिब वडा नं ९ 9849296020
अन्जु पौडेल सहायक पाचौ वडा सचिब ८ नं ९८४८२३९०००
सन्दिप रोका प.से.प्रा. (पाचौ तह ) पशु सेवा केन्द्र 9814585392
एक राज ओली प्रा.स. (पाचौ तह) कृषि सेवा केन्द्र rajeak99@gmail.com ९८४९१४२१०४
बिमल भण्डारी सहायक पाचौ प्रशासन उप-शाखा bbimal826@gmail.com 9848294353
इन्द्रा चुनारा स.म.बि.नि.(पाचौ तह ) महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा ९८४८८९३५३६
शुशिला परियार सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) पूर्वाधार बिकाश शाखा pariyar.sushila2017@gmail.com 9848145006
डिल्लीनाथ योगी सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) पूर्वाधार बिकाश शाखा 9848222221
भुपेन्द्र वली कम्प्युटर अपरेटर योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८१४५४७७०५
कृष्णा रावल सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ५ ९८६८३६५७५३
चित्रा तिवारी सहायक चौथो राजश्व उप-शाखा chitratiwari202@gmail.com 9848404221
आनन्द लाल सुनार सहायक चौथो प्रशासन उप-शाखा 9858021232
जनक राम थारु स.ले.प. चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा janakkushma@gmail.com 9848582868
महेश चौधरी सहायक चौथो वडा सचिब ३ नं 9868569174
जगतराम चौधरी सहायक चौथो वडा सचिब १ नं ९८४४८८०२३०
कल्याण कुमार तिमिल्सिना सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ४ kktimilsena@gmail.com 9848014030
सुकलाल थारु अ.स.ई. (चौथो तह) पूर्वाधार बिकाश शाखा 9848023816
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल अ.स.ई. (चौथो तह) पूर्वाधार बिकास शाखा laxman.gtobardiya@gmail.com ९८४८२१९५१७
नेब बहादुर बस्नेत अमिन (चौथो तह ) पूर्वाधार बिकाश शाखा 9848042125
मंगल प्रसाद चौधरी अ.स.ई. (चौथो तह) पूर्वाधार बिकाश शाखा michaudhary063@gmail.com 9812549888
महा प्रसाद पौडेल मुखिया वडा सचिब ७ नं 9848082623
चित्र बहादुर भुषाल बहिदार योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८४८०८४९५५
उदय कुमार आले मगर सवारी चालक ९८४८२३५४८०
सहिद अन्सारी सवारी चालक 9804512131
राज कुमार बस्नेत सवारी चालक ९८६८०८४२५५
उदय बहादुर वली दमकल सिपाही 9848013819
गीता खनाल माली 9848087063/9814501118
सन्तोष कामत कार्यालय सहयोगी 9816532270
गणेश बहादुर थारु कार्यालय सहयोगी 9812508598

User login