FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गोपालराज तिमिल्सिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) timilsinagopalraj@gmail.com 9858070111
पार्वती पण्डित बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सातौ तह) सूचना अधिकारी madhuwanmun@gmail.com ९८५८०४०१३५
खिमराज पोख्रेल लेखा अधिकृत (सातौ तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५८०३०१११
गोबिन्द राज गिरि सी.अ.हे.ब छैठौ स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा ९८४८०८०५७८
राम बहादुर थापा अधिकृत (छैठौ तह) योजना तथा अनुगमन उपशाखा rbthapa2026@gmail.com ९८५८०४९१११
बासुदेब अधिकारी अधिकृत (छैठौ तह) आर्थिक बिकास शाखा ९८४८०२०७०२
इन्द्र बहादुर थारु अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा केन्द्र indrachaudhary3116@gmail.com 9848093602
गणेश बहादुर बोहरा अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा शाखा boharag52@gmail.com 9858040108
राजकुमार चौधरी इन्जिनियर (छैठौ ) पूर्वाधार बिकाश शाखा chaudharyrajkumar19@gmail.com 9858088152
इन्दिरा पौडेल सूचना प्रबिधि अधिकृत (छैठौ तह) itomadhuwan@gmail.com ९८५८०३००२४
जयराम थारु लेखापाल (सहायक पाचौ ) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५८०३०१११
लोक कुमारी लामिछाने सहायक पाचौ वडा सचिब वडा नं ९ 9849296020
अन्जु पौडेल सहायक पाचौ वडा सचिब वार्ड नं ८ ९८४८२३९०००
सन्दिप रोका प.से.प्रा. (पाचौ तह ) पशु सेवा केन्द्र 9814585392
एक राज ओली प्रा.स. (पाचौ तह) कृषि सेवा केन्द्र rajeak99@gmail.com ९८४९१४२१०४
बिमल भण्डारी सहायक पाचौ प्रशासन उप-शाखा bbimal826@gmail.com 9848294353
नारायण प्रसाद पोख्रेल ना.प.से.प्रा. (पाचौ तह) पशु सेवा केन्द्र ९८५८०५५४८५
इन्द्रा चुनारा स.म.बि.नि.(पाचौ तह ) महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा ९८४८८९३५३६
डिल्लीनाथ योगी सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) वार्ड नं ६ 9848222221
शुशिला परियार सब ईन्जिनियर (पाचौ तह ) वार्ड नं ९ pariyar.sushila2017@gmail.com 9848145006
भुपेन्द्र वली कम्प्युटर अपरेटर योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८१४५४७७०५
कृष्णा रावल सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ५ ९८६८३६५७५३
चित्रा तिवारी सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ६ chitratiwari202@gmail.com 9848404221
जनक राम थारु स.ले.प. चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा janakkushma@gmail.com 9848582868
आनन्द लाल सुनार सहायक चौथो प्रशासन उप-शाखा 9858021232
जगतराम चौधरी सहायक चौथो वडा सचिब १,२ र ३ नं वडा ९८४४८८०२३०
कल्याण कुमार तिमिल्सिना सहायक चौथो वडा सचिब वडा नं ४ kktimilsena@gmail.com 9848014030
दिनेश पौडेल ना.प. से. प्रा . (चौथो तह) पशु सेवा केन्द्र paudedinesh46@gmail.com 9848034161
सुकलाल थारु अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ५ 9848023816
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ८ laxman.gtobardiya@gmail.com ९८४८२१९५१७
नेब बहादुर बस्नेत अमिन (चौथो तह ) पूर्वाधार बिकाश शाखा 9848042125
मंगल प्रसाद चौधरी अ.स.ई. (चौथो तह) वार्ड नं ३ michaudhary063@gmail.com 9812549888
गीता खनाल तथ्यांक सहायक स्वास्थ्य तथा सामजिक बिकास शाखा 9848087063/9814501118
महा प्रसाद पौडेल मुखिया वडा सचिब ७ नं 9848082623
चित्र बहादुर भुषाल बहिदार राजस्व उप-शाखा ९८४८०८४९५५
उदय कुमार आले मगर सवारी चालक ९८४८२३५४८०
सहिद अन्सारी सवारी चालक 9804512131
राज कुमार बस्नेत सवारी चालक ९८६८०८४२५५
उदय बहादुर वली दमकल सिपाही 9848013819
सन्तोष कामत कार्यालय सहयोगी 9816532270
गणेश बहादुर थारु कार्यालय सहयोगी 9812508598

User login