FAQs Complain Problems

१००० दिने आमाहरुलाई ८ हप्ते कुखुराका चल्ला वितरण

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत मधुवन नगरपालिका पशु सेवा शाखाले २०० जना १००० दिने आमाहरुलाई ८ हप्ते कुखुराका चल्ला ५/५ वटाका दरले वितरण गरेको छ | जसमा 
वार्ड नं 3 - ५० जना 
वार्ड नं ४ - ५० जना 
वार्ड नं ५ - ५० जना 
वार्ड नं ८ - २५ जना 
वार्ड नं ९ -२५ जना

User login