FAQs Complain Problems

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पोषणका लागि हातेमालो कार्यक्रम २०७४/०७५

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पोषणका लागि हातेमालो कार्यक्रम २०७४/०७५ अन्तर्गत कृषि शाखा द्वारा २५ जनाको दरले ८ वटा समूह गठन गरि मिति २०७५/०२/१७ देखि मधुवन नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा तालिम संचालन हुन गैरहेको छ /
- ढोडरि
- धनौरा
- १० नं गाउ
- टिसियन फाटा
- १२ नं टाउन

User login