FAQs Complain Problems

बबई सिचाई आयोजनामा जग्गा परेका हरुलाई मुआब्जा वितरण कार्यक्रम (पहिलो चरण)

बबई सिचाई आयोजनाको पश्चिमी मूलनहर निर्माणका क्रममा जग्गा नहरमा परेकाहरुलाई  मधुवन नगरपालिकामा मिति २०७५/०२/०७ मा  पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ 

User login