सूचना तथा समाचार

Nepali

सार्वजनिक जमिन ठेक्कामा लिई माछा पालन गर्ने सम्बन्धि सूचना |||

बसन्ते मौसममा गरिने तरकारीको बिउ वितरण सुरु

मधुवन न.पा.कृषि शाखाले मिति २०७५/१०/२१ गते कृषकहरु , कृषक समूह , उधमिहरु लाई बसन्ते मौसममा गरिने तरकारीको मिनिकिट ५० % अनुदानमा अरुण -२ जातको मकै (प्रति KG रु ५०) का दरले वितरण कार्य सुरु गरेको छ |